Johnson, Reynold Benjamin

Text hesla

Johnson [džon-], Reynold Benjamin, 16. 7. 1906 Dassel, Minnesota – 15. 9. 1998 Palo Alto, Kalifornia — americký priekopník v oblasti počítačov a počítačových vzdelávacích systémov. R. 1932 – 33 pôsobil ako učiteľ na strednej škole v Ironwoode (Michigan), 1934 – 71 v spoločnosti IBM (1934 – 51 v New Yorku, potom v San José, Kalifornia). V 30. rokoch 20. stor. vyvinul zariadenie na automatické vyhodnocovanie testov, 1956 vyvinul technológiu výroby magnetického disku a v spolupráci s firmou Sony vyvinul polpalcovú videopásku (→ videokazeta). Autor mnohých vynálezov (viac ako 90 patentovaných), ktoré sa týkali najmä manipulácie, dierovania a čítania údajov z diernych štítkov (napr. Johnsonov kód). Nositeľ viacerých vyznamenaní, napr. Národnej medaily za technológiu (National Medal of Technology, 1986) udeľovanej prezidentom USA a ceny IEEE Priekopník počítačov (Computer Pioneer Award, 1987). Od 1992 udeľuje združenie IEEE každoročne na jeho počesť cenu Reynold B. Johnson Information Storage Systems Award za vynikajúce výsledky v oblasti nosičov informácií s dôrazom na údajové systémy.

Zverejnené v novembri 2013.

Johnson, Reynold Benjamin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/johnson-reynold-benjamin