Jobs, Steven Paul

Popis ilustrácie

Steve Jobs pri predstavovaní iPhone 4 (2010)

Text hesla

Jobs [džops], Steven Paul, 24. 2. 1955 San Francisco, Kalifornia – 5. 10. 2011 Palo Alto, Kalifornia — americký vynálezca a podnikateľ, spoluzakladateľ a jedna z vedúcich osobností počítačového priemyslu. R. 1972 absolvoval strednú školu Homestead v Cupertine (Kalifornia). R. 1976 spolu s S. Wozniakom založili v Palo Alte v Kremíkovom údolí (Silicon Valley) tzv. garážovú firmu Apple Computer na výrobu osobných počítačov, v tom istom roku predstavili svoj prvý osobný počítač Apple I, po ktorom nasledovali Apple II (1977) a Apple III (1980). R. 1984 spoločnosť uviedla na trh osobný počítač Macintosh ovládaný pomocou menu a myši. R. 1985 pre nezhody so spolupracovníkmi Jobs zo spoločnosti Apple odišiel a 1988 založil spoločnosť NeXT Computer. R. 1986 kúpil spoločnosť Graphics Group (založená 1976) zaoberajúcu sa počítačovou animáciou a premenoval ju na Pixar (Pixar Animations Studios; viaceré z tam vzniknutých animovaných dlhometrážnych filmov získali Oscara); 2006 ju predal spoločnosti Walt Disney Company. R. 1996 sa Jobs vrátil do stagnujúcej spoločnosti Apple (ktorá odkúpila jeho spoločnosť NeXT), 1997 sa stal jej dočasným a 2000 oficiálnym výkonným riaditeľom. R. 2001 spoločnosť vyvinula operačný systém Mac OS X a prenosný prehrávač iPod, 2007 mobilný telefón s dotykovým displejom iPhone a 2010 tablet iPad. Po úspechoch týchto výrobkov na svetových trhoch sa spoločnosť Apple stala jednou z najväčších svetových firiem. R. 2011 sa Jobs vedenia spoločnosti Apple zo zdravotných dôvodov vzdal. Úspech jeho obchodnej stratégie bol založený na schopnosti vycítiť aktuálne potreby trhu a ponúkať výrobky s výborným dizajnom a jednoduchou obsluhou. Je označovaný za vizionára v oblasti podnikania, inovácií a produktového dizajnu. Nositeľ viacerých ocenení, napr. národnej medaily za technológiu (National Medal of Technology and Innovation; 1985). R. 2007 bol v Kalifornii uvedený do siene slávy pri Kalifornskom múzeu (California Hall of Fame).

Zverejnené v novembri 2013.

Jobs, Steven Paul [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jobs-steven-paul