Jelšavskovci

Text hesla

Jelšavskovci (Ilsvay) — uhorský šľachtický rod, ktorého príslušníci patrili k popredným krajinským hodnostárom. Za zakladateľa rodu sa považuje Dezider z rodu Ratoldovcov (syn palatína Rolanda II.), ktorý ako prvý začal používať predikát, ktorý odvodil od Jelšavy na základe jej získania do vlastníctva (po 1327). V 14. stor. získali Jelšavskovci ďalšie rozsiahle majetky predovšetkým v Gemerskej župe. Najvýznamnejším predstaviteľom rodu bol Leustach († po 1400), ktorý patril medzi najbližších mužov Žigmunda Luxemburského a od 1387 zastával úrad kráľovského dverníka. Pôsobil ako župan Bratislavskej, Nitrianskej, Tekovskej, Gemerskej, Liptovskej, Zvolenskej, Turčianskej, Šarišskej, Spišskej, Abovskej, Pilišskej, Stoličnobelehradskej a Šomodskej župy. R. 1392 – 96 zastával funkciu uhorského palatína. Koncom 14. stor. mu patrili napr. hradné panstvá Hrušov, Fiľakovo, Bojnice a Sivý Kameň. Po bitke pri Nikopole 1396 padol do tureckého zajatia, v ktorom zomrel. Rod Jelšavskovcov vymrel Leustachovým synom Jurajom (†1427), ktorý bol 1407 – 10 gemerským a 1419 – 27 zvolenským županom a zastával aj úrady kráľovského pohárnika a stolníka.

Text hesla

Jelšavskovci (Ilsvay) — uhorský šľachtický rod, ktorého príslušníci patrili k popredným krajinským hodnostárom. Za zakladateľa rodu sa považuje Dezider z rodu Ratoldovcov (syn palatína Rolanda II.), ktorý ako prvý začal používať predikát, ktorý odvodil od Jelšavy na základe jej získania do vlastníctva (po 1327). V 14. stor. získali Jelšavskovci ďalšie rozsiahle majetky predovšetkým v Gemerskej župe. Najvýznamnejším predstaviteľom rodu bol Leustach († po 1400), ktorý patril medzi najbližších mužov Žigmunda Luxemburského a od 1387 zastával úrad kráľovského dverníka. Pôsobil ako župan Bratislavskej, Nitrianskej, Tekovskej, Gemerskej, Liptovskej, Zvolenskej, Turčianskej, Šarišskej, Spišskej, Abovskej, Pilišskej, Stoličnobelehradskej a Šomodskej župy. R. 1392 – 96 zastával funkciu uhorského palatína. Koncom 14. stor. mu patrili napr. hradné panstvá Hrušov, Fiľakovo, Bojnice a Sivý Kameň. Po bitke pri Nikopole 1396 padol do tureckého zajatia, v ktorom zomrel. Rod Jelšavskovcov vymrel Leustachovým synom Jurajom (†1427), ktorý bol 1407 – 10 gemerským a 1419 – 27 zvolenským županom a zastával aj úrady kráľovského pohárnika a stolníka.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jelšavskovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jelsavskovci