Jelinek, Frederick

Text hesla

Jelinek, Frederick, 18. 11. 1932 Kladno – 14. 9. 2010 Baltimore — americký informatik a počítačový lingvista českého pôvodu. Od 1955 občan USA, 1956 – 62 študoval v Massachusettskom technologickom inštitúte, 1959 – 62 tam pôsobil ako lektor, 1962 – 74 na Cornellovej univerzite v Ithace (od 1972 profesor), 1972 – 93 vedúci manažér vo Watsonovom výskumnom centre spoločnosti IBM (Thomas J. Watson Research Center) v Columbii, kde viedol výskum v oblasti automatického rozpoznávania reči, od 1993 profesor a riaditeľ Centra na spracovanie jazyka a reči na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore. Priekopník a hlavný organizátor výskumu analýzy hovorenej reči pomocou štatistických metód. Jeho koncepcia a výsledky výskumu sú aj v súčasnosti základom všetkých významných systémov na rozpoznávanie reči, vďaka čomu sa počítače či mobilné telefóny dajú ovládať hlasom. Autor celosvetovo uznávaných základných prác Pravdepodobnostná teória informácie (Probabilistic Information Theory, 1968) a Štatistické metódy na rozpoznávanie reči (Statistical Methods for Speech Recognition, 1998), ako aj množstva štúdií. Člen viacerých vedeckých spoločností, napr. od 2006 Národnej akadémie technických vied (National Academy of Engineering, NAE) i redakčných rád významných časopisov. Získal množstvo ocenení, napr. Medailu tretieho tisícročia (Millennium Medal, 2000) spoločnosti IEEE. Významne prispel k rozvoju centier spoločnosti IBM v Prahe a Bratislave v 90-tych rokoch 20. stor., ako aj k rozvoju výskumu automatického rozpoznávania rečového signálu na Karlovej univerzite v Prahe, ktorá mu 2001 udelila titul Dr. h. c.

Zverejnené v novembri 2013.

Jelinek, Frederick [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jelinek-frederick