jazyk symbolických inštrukcií

Text hesla

jazyk symbolických inštrukcií, jazyk symbolických adries — inform. programovací jazyk určený na zápis strojovej inštrukcie (→ inštrukcia) do tvaru vhodného pre človeka, založený na nahradení binárnych kódov strojových inštrukcií ich skrátenými názvami (tzv. mnemotickými kódmi). Jazyk symbolických inštrukcií patrí k jazykom s nízkou úrovňou abstrakcie, ktoré sa používajú na programovanie mikroprocesorov a mikrokontrolérov. Reprezentáciu jazyka symbolických inštrukcií spravidla definuje výrobca hardvéru a je (na rozdiel od jazykov vyššej úrovne) špecifická pre určitú počítačovú architektúru.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazyk symbolických inštrukcií [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazyk-symbolickych-instrukcii