jazyk C++

Text hesla

jazyk C++ [C plus plus] — inform. univerzálny viacparadigmový (podporujúci niekoľko programovacích štýlov) programovací jazyk, ktorý kombinuje črty vyšších programovacích jazykov a jazykov na systémové programovanie. R. 1979 ho v laboratóriách americkej spoločnosti Bell Telephone Laboratories vyvinul dánsky informatik Bjarne Stroustrup (*1950) ako rozšírený jazyk C (pôvodné označenie jazyk C s triedami); s jazykom C však nie je úplne kompatibilný. Ďalší vývoj jazyka C++ smeroval k jeho nezávislosti od počítačovej platformy a k podpore objektovo orientovaného, procedurálneho a generického programovania (nezávislého od použitých údajových typov). Existuje viac (aj voľne dostupných, t. j. bezplatných) kompilátorov jazyka C++.

Text hesla

jazyk C++ [C plus plus] — inform. univerzálny viacparadigmový (podporujúci niekoľko programovacích štýlov) programovací jazyk, ktorý kombinuje črty vyšších programovacích jazykov a jazykov na systémové programovanie. R. 1979 ho v laboratóriách americkej spoločnosti Bell Telephone Laboratories vyvinul dánsky informatik Bjarne Stroustrup (*1950) ako rozšírený jazyk C (pôvodné označenie jazyk C s triedami); s jazykom C však nie je úplne kompatibilný. Ďalší vývoj jazyka C++ smeroval k jeho nezávislosti od počítačovej platformy a k podpore objektovo orientovaného, procedurálneho a generického programovania (nezávislého od použitých údajových typov). Existuje viac (aj voľne dostupných, t. j. bezplatných) kompilátorov jazyka C++.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazyk C++ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazyk-c