jazdecký výstroj

Text hesla

jazdecký výstroj — súbor predmetov slúžiacich na sedenie jazdca a na ovládanie koňa počas jazdy. Jazdecký výstroj tvoria sedlo so strmeňmi a podbrušníkom, sedlová podložka, uzdička, uzda, vôdzka (hovorovo oťaže), chrániče končatín a stajňová ohlávka.

Zverejnené v novembri 2013.

Jazdecký výstroj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jazdecky-vystroj