Ivanička, Koloman

Text hesla

Ivanička, Koloman, 28. 5. 1929 Tesárske Mlyňany, okres Zlaté Moravce – 13. 8. 2014 Bratislava — slovenský geograf, otec ekonóma K. Ivaničku. R. 1954 – 92 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK (1958 – 74 vedúci Katedry humánnej geografie a demogeografie), 1993 – 94 v Centre strategických štúdií SR, 1995 – 99 podpredseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR, 1995 – 2005 pôsobil na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde významnou mierou prispel k založeniu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a Katedry synergetiky, prognostiky a politickej geografie (jej vedúci), 2005 – 06 podpredseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR, 2006 – 08 pôsobil na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2009 – 11 riaditeľ Národného centra európskych a globálnych štúdií SR pri Ekonomickej univerzite v Bratislave; 1964 mimoriadny profesor, 1972 DrSc., 1975 riadny profesor. Pôsobil na viacerých zahraničných univerzitách. Prispel k sformovaniu modernej ekonomickej geografie a prognostiky na Slovensku, zaoberal sa teoretickými problémami geografie, problematikou životného prostredia, prognostikou, územným a oblastným plánovaním, ako aj prepojením teórie a strategickej praxe vedomostne orientovanej spoločnosti a trvalej udržateľnosti sociálnoekonomicko-environmentálnych systémov, priekopník synergetiky na Slovensku. Autor a spoluautor mnohých publikácií a učebníc, napr. Geografia priemyslu Hornej Nitry (1959), Teoretické problémy geografie (1961), Úvod do ekonomicko-geografického výskumu (1971), Synergetika a civilizácia (1988), Synergetika a ekonomika (1993), Základy synergetiky (1998), Slovensko – genius loci (Slovakia – Genius Loci, angl. vydanie 1996, slov. vydanie 2002). Predseda a člen viacerých vedeckých komisií, združení, organizácií a komisií, nositeľ viacerých ocenení a vyznamenaní.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 7. marca 2018.

Ivanička, Koloman [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-30 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivanicka-koloman