isthmické hry

Text hesla

isthmické hry [istmic-] — staroveké grécke športové a umelecké hry usporadúvané na počesť boha Poseidóna v Istmii na Korintskej šiji (gr. Isthmos); patrili k štyrom národným helénskym sviatkom (→ Grécko, Dejiny, archaické obdobie). Prvýkrát sa konali asi 581 (alebo 582) pred n. l., cyklus ich usporadúvania bol dvojročný, športové disciplíny boli obdobou antických olympijských hier a boli doplnené o hudobné a básnické disciplíny. Víťaz bol dekorovaný borovicovým (niekedy aj smrekovým alebo jedľovým) vencom.

Zverejnené v novembri 2013.

Isthmické hry [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/isthmicke-hry