International Business Machines Corporation

Popis ilustrácie

Logo firmy IBM

Popis ilustrácie

Prvý osobný počítač firmy IBM s typovým označením IBM 5150

Popis ilustrácie

Superpočítač IBM Blue Gene/Q „Sequoia“ umiestnený v Lawrence Livermore National Laboratory v Livermore v Kalifornii. V roku 2012 bol najvýkonnejším superpočítačom na svete.

Text hesla

International Business Machines Corporation [intrnešnl biznis mešíns korporejšn], IBM — medzinárodná spoločnosť so sídlom v Armonku (N. Y.) pôsobiaca v oblasti informačných technológií. Založená 1911 pod menom Computing-Tabulating-Recording Company (C-T-R) ako holding spoločností zameraných na výrobu zaznamenávacích a meracích zariadení. Jedným z členov holdingu bola spoločnosť Tabulating Machine Company, ktorá sa zameriavala na zber a spracovanie dát prostredníctvom diernoštítkových zariadení (→ Hollerith, Herman). Od 1924 súčasný názov (aj prezývka Big Blue, t. j. Veľká modrá).

Počas 2. svetovej vojny spoločnosť IBM vyvinula elektromechanický počítač, ktorý pod názvom Mark I dala do prevádzky v roku 1944. Počítač ešte nemal vnútornú pamäť, programy sa zapisovali na dierne štítky, jeho dĺžka bola viac ako 10 m a vážil 5 t. R. 1953 uviedla spoločnosť na trh prvý komerčne vyrábaný počítač IBM 650, ktorý vďaka aplikácii elektrónok dokázal vykonať 17-tis. operácií za sekundu a mal vnútornú i vonkajšiu pamäť (magnetickú pásku). R. 1956 vyvinula magnetickú diskovú pamäť a prvýkrát ju použila v počítači IBM RAMAC 350. R. 1957 uviedla na trh programovací jazyk fortran (viac ako 20 rokov najrozšírenejší programovací jazyk používaný na technické a vedecké účely) a 1959 sa podieľala na vývoji programovacieho jazyka cobol. Revolučnú zmenu priniesol rad počítačov IBM System/360 (prvý z nich bol vyrobený 1964), v ktorých boli použité vzájomne kompatibilný softvér a periférne zariadenia. R. 1971 začala vyrábať magnetické záznamové médium na uschovávanie osobných údajov (→ disketa). R. 1981 predstavila prvý osobný počítač (angl. personal computer, skratka PC) IBM 5150 určený na osobné používanie, čo znamenalo začiatok novej éry. Obsahoval procesor Intel 8088 s 8-bitovou zbernicou údajov, pamäť s veľkosťou 640 kB a operačný systém IBM BASIC/MS-DOS 1.0. Jeho úspech na trhu bol taký veľký, že sa stal priemyselným štandardom, s ktorým sa porovnávali ostatné počítače tohto typu. Spoločnosť IBM vyrábala osobné počítače do 2004, keď ju rastúca konkurencia donútila oddelenie IBM PC predať čínskej spoločnosti Lenovo.

IBM bola dlhé obdobie svojej existencie na prvom mieste na svete vo výrobe vysokovýkonných výpočtových zariadení (v období rokov 1999 - 2014 bolo viac ako 25 % počítačov z poradia 500 najvýkonnejších počítačov na svete označených logom spoločnosti IBM, v roku 2005 to bolo dokonca viac ako 50 %). V súčasnosti (2018) vo viac ako 170 krajinách sveta pracuje v pobočkách IBM takmer 380 tis. zamestnancov. Od založenia spoločnosti do 2017 získali jej zamestnanci 5 Nobelových cien, 6 Turingových cien a 15 amerických národných cien v oblasti technológií a inovácií a v oblasti vedy.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 15. marca 2018.

International Business Machines Corporation [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/international-business-machines-corporation