Huffman, David Albert

Text hesla

Huffman [hafmen], David Albert, 9. 8. 1925 Ohio – 7. 10. 1999 Santa Cruz, Kalifornia — americký informatik, priekopník počítačovej vedy. R. 1953 – 67 pôsobil v Massachusettskom technologickom inštitúte, 1967 – 94 na Kalifornskej univerzite v Santa Cruz, kde založil Fakultu informatiky (UCSC), ktorú viedol 1970 – 73. Zaoberal sa konečnými automatmi, integrovanými obvodmi, procedúrami signálnej syntézy a projektmi signálov. Autor bezstratového kompresného postupu, tzv. Huffmanovho kódu, ktorý sa používa v mnohých zariadeniach (fax, modem, internetová sieť a i.), kde je potrebná kompresia dát. Nositeľ viacerých ocenení, o. i. združenia IEEE (1998, 1999).

Zverejnené v apríli 2010.

Huffman, David Albert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/huffman-david-albert