hradčania

Text hesla

hradčania, lat. castrenses — v stredovekom Uhorsku označenie ľudí (zväčša poloslobodných sedliakov) podriadených hradnému panstvu. Boli osobne slobodní (t. j. neboli nevoľníkmi), za pôdu prepožičanú na obrábanie mali však voči hradu (svojej zemepanskej vrchnosti) záväzky a povinnosti, ktoré pozostávali z odvádzania naturálnych, prípadne aj peňažných dávok a služobností, prípadne robôt. V st. období mali spravidla aj brannú povinnosť, ktorá sa určovala podľa určitého kľúča súvisiaceho s veľkosťou pôdy prepožičanej na obrábanie. Už v neskorom stredoveku (na Slovensku v 14. a 15. stor.) sa zväčša stali príslušníkmi jednotnej vrstvy poddaných a označenie hradčania sa prestalo používať.

Zverejnené v apríli 2010.

Hradčania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hradcania