Hornouhorský maďarský vzdelávací spolok

Text hesla

Hornouhorský maďarský vzdelávací spolok, maď. Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület, FMKE (tiež FEMKE) — maďarizačný spolok s pôsobnosťou na Slovensku, ktorého poslaním bolo presadzovať asimilačnú národnostnú politiku voči slovenskému obyvateľstvu na základe ideológie jednotného maďarského politického národa a maďarského národného štátu.

Vznikol 20. 11. 1883 so sídlom v Nitre, pôsobil do 1919. Iniciátormi a organizátormi založenia boli Gusztáv Libertiny (*1835, †1914) a Móric Orbók (*1853, †1930), na propagáciu slúžil časopis Felvidéki nemzetőr (Hornozemský národný strážca; vychádzal od 1882 v Hlohovci). Prvým predsedom bol knieža Gyula Odescalchi (*1828, †1895). Členmi boli jednotlivé osoby (7 161) i korporácie, mestské a obecné zastupiteľstvá, štátne, stoličné a cirkevné úrady, školy a kultúrne inštitúcie (2 031). Spolok materiálne i morálne podporovali uhorská vláda a cirkev.

Náplňou jeho činnosti bola predovšetkým kultúrna a osvetová činnosť s osobitným zameraním na výchovu slovenskej mládeže v maďarskom duchu prostredníctvom detských opatrovní (óvody) a učňovských škôl, podpora škôl, učiteľov a žiakov pri rozširovaní maďarčiny vo vyučovacom procese, zakladanie knižníc, spevokolov, ako aj kurzov maďarčiny pre dospelých. S týmto zámerom spolok najmä v 80. a 90. rokoch 19. stor. organizoval aj akcie vysídľovania slovenských detí, najmä sirôt, do maďarských stolíc, čo vyvolalo verejné protesty i v zahraničí.

Zverejnené v apríli 2010.

Hornouhorský maďarský vzdelávací spolok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hornouhorsky-madarsky-vzdelavaci-spolok