Holko, Matej ml.

Text hesla

Holko, Matej, ml., 10. 2. 1757 Nižný Skálnik, okr. Rimavská Sobota – 20. 7. 1832 Rimavská Baňa, okr. Rimavská Sobota — slovenský osvietenec, historik a organizátor kultúry, syn Mateja Holka st. Študoval v Ožďanoch, Levoči, Bratislave a v Nemecku vo Wittenbergu. Od 1783 pôsobil ako evanjelický a. v. kňaz v Nižnom Skálniku, od 1797 v Rimavskom Brezove, od 1799 v Rimavskej Bani, od 1807 malohontský senior. R. 1791 inicioval založenie Čitateľskej spoločnosti (Societas lectoriae), 1808 spolu s J. Feješom založil Učenú spoločnosť malohontskú. Jej aktivity zameriaval na verejné diskusie a publikovanie odborných príspevkov členov, ktoré vychádzali v ročenke Solennia. Holko prispieval článkami o dejinách cirkvi, kultúry, estetike, školstve a vzdelávaní.

Zverejnené v apríli 2010.

Holko, Matej ml. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-30 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holko-matej-ml