Holdoš, Ladislav

Text hesla

Holdoš, Ladislav, 14. 5. 1911 Ružomberok – 9. 9. 1988 Bratislava — slovenský politik. Pôvodne bankový úradník. Od 1935 člen KSČ, 1936 – 39 pôsobil v tzv. interbrigádach v španielskej občianskej vojne na strane republikánov. R. 1939 – 40 príslušník československého vojska vo Francúzsku, 1940 – 43 účastník protifašistického francúzskeho odboja. Začiatkom 1943 zatknutý, vyšetrovaný a prevezený do koncentračného tábora Buchenwald, kde zostal až do oslobodenia. Po návrate bol pražským vedením KSČ poverený, aby na Slovensku ako tzv. internacionalista posilnil pozície V. Širokého na čele KSS proti tzv. nacionalistom G. Husákovi a L. Novomeskému. Ako aktívny účastník štátneho prevratu vo februári 1948 sa stal generálnym tajomníkom Národného frontu a patril k rozhodujúcim gestorom pofebruárových čistiek. R. 1945 – 51 člen Predsedníctva a sekretariátu ÚV KSS, 1945 – 51 poslanec Národného zhromaždenia, 1945 – 48 poslanec SNR, 1945 – 46 jej podpredseda. R. 1950 – 51 povereník – predseda Slovenského úradu pre veci cirkevné. Začiatkom 1951 bol zatknutý a brutálne vyšetrovaný. Pôvodne mal byť súdený ako tzv. demoralizovaný interbrigadista, nakoniec bol však zaradený do procesu s tzv. slovenskými buržoáznymi nacionalistami a v apríli 1954 odsúdený na 13 rokov väzenia. R. 1957 prepustený a 1963 rehabilitovaný. R. 1957 – 63 pracovník Novinárskeho študijného ústavu v Bratislave, 1963 – 69 Historického ústavu SAV. R. 1969 – 70 československý veľvyslanec na Kube, 1970 bol za svoje politické postoje v 1968 vylúčený z KSČ. Po vynútenom návrate domov dožil v ústraní.

Zverejnené v apríli 2010.

Holdoš, Ladislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/holdos-ladislav