Hoare, Charles Anthony Richard

Popis ilustrácie

Charles Anthony Richard Hoare

Text hesla

Hoare [hór], Charles Anthony (Tony) Richard, sir, 11. 1. 1934 Kolombo, Srí Lanka — britský informatik. R. 1960 – 68 programátor firmy Elliott Brothers v Londýne (vedúci tímu, ktorý navrhol prvý komerčne ponúkaný prekladač programovacieho jazyka algol 60), 1968 – 77 profesor na Queen’s University v Belfaste, 1977 – 99 na Oxfordskej univerzite, od 1999 emeritný profesor, súčasne od 1999 pôsobí v spoločnosti Microsoft Research v Cambridgei; 2000 povýšený do šľachtického stavu. Zaoberá sa problémami algoritmiky, programovacími jazykmi, paralelným spracovaním a technikou dôkazov, otázkami programovania a programovaním súbežných procesov. Vyvinul algoritmus Quicksort (1960), pravdepodobne najrozšírenejší algoritmus rýchleho usporiadania údajov, Hoarovu logiku (umožňuje formálne dokázať správnosť programov) a formálny jazyk CSP (Communicating Sequential Processes). Výsledky jeho práce podnietili tvorbu viacerých operačných systémov, vznik špecifikačného jazyka Z a jazyka occam. Spoluautor viacerých diel, napr. Štruktúrované programovanie (Structured Programming, 1972) a Zjednocujúce teórie programovania (Unifying Theories of Programming, 1998). Nositeľ viacerých ocenení, napr. Turingovej ceny (1980) a Kjótskej ceny (2000).

Zverejnené v apríli 2010.

Hoare, Charles Anthony Richard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hoare-charles-anthony-richard