Hlaváček, Michal

Text hesla

Hlaváček, Michal, 17. 7. 1803 Skalica – 18. 12. 1885 Levoča — slovenský stredoškolský učiteľ, jeden z organizátorov a podporovateľov národného hnutia slovenskej mládeže. Absolvoval štúdium práva, teológie, matematiky a fyziky. Pôsobil ako kaplán v Bratislave, kde sa zapojil do činnosti Spoločnosti česko-slovanskej (1830 – 32) pri bratislavskom evanjelickom lýceu. Od 1832 profesor na evanjelickom lýceu v Levoči, kde podľa bratislavského vzoru založil Spoločnosť česko-slovanskú, čím sa Levoča stala ďalším významným centrom študentského národného hnutia; s jeho podporou vydali študenti almanach Jitřenka (1840). Po nútenom odchode z Levoče pôsobil 1854 – 74 na evanjelickom teologickom učilišti v Prešove, kde sa tiež venoval národnobuditeľskej činnosti.

Text hesla

Hlaváček, Michal, 17. 7. 1803 Skalica – 18. 12. 1885 Levoča — slovenský stredoškolský učiteľ, jeden z organizátorov a podporovateľov národného hnutia slovenskej mládeže. Absolvoval štúdium práva, teológie, matematiky a fyziky. Pôsobil ako kaplán v Bratislave, kde sa zapojil do činnosti Spoločnosti česko-slovanskej (1830 – 32) pri bratislavskom evanjelickom lýceu. Od 1832 profesor na evanjelickom lýceu v Levoči, kde podľa bratislavského vzoru založil Spoločnosť česko-slovanskú, čím sa Levoča stala ďalším významným centrom študentského národného hnutia; s jeho podporou vydali študenti almanach Jitřenka (1840). Po nútenom odchode z Levoče pôsobil 1854 – 74 na evanjelickom teologickom učilišti v Prešove, kde sa tiež venoval národnobuditeľskej činnosti.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hlaváček, Michal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlavacek-michal