Hettner, Alfred

Text hesla

Hettner, Alfred, 6. 8. 1859 Drážďany – 31. 8. 1941 Heidelberg — nemecký geograf a cestovateľ, jeden z hlavných teoretikov geografie. Cestoval po Južnej Amerike, Európe, východnej a južnej Ázii a severnej Afrike. Od 1894 profesor v Lipsku, od 1897 v Tübingene, od 1899 v Heidelbergu. Zaslúžil sa o rozpracovanie metodológie a systematiky geografie. Jeho príspevky a štúdie vychádzali v časopise Geographische Zeitschrift, ktorý 1895 založil, súhrnne vyšli v diele Geografia, jej dejiny, podstata a metódy (Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden, 1927).

Zverejnené vo februári 2008.

Hettner, Alfred [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hettner-alfred