Héroultova pec

Popis ilustrácie

Héroultova pec

Text hesla

Héroultova pec [eru-] — trojfázová elektrická oblúková pec s posuvnými uhlíkovými elektródami používaná na tavenie a rafináciu ocele. Je z oceľového plechu a má tvar nízkeho valca, v ktorom je vymurovaná nistej. Zhora je pec uzavretá vekom s klenbou vymurovanou z dinasu alebo z chrómmagnezitu (chrómmagnezitové klenby vydržia takmer dvakrát dlhšie, sú však drahšie). Vsádzka, ktorá sa plní vsádzacími dverami cez demontovateľný strop, prípadne zboku, sa ohrieva elektrickým oblúkom vytvoreným medzi elektródami a materiálom vsádzky. Troska a kov sa vylievajú sklápaním pece. Héroultova pec je napájaná elektrickým prúdom zo špeciálneho transformátora s prepínateľnými odbočkami. Elektrický prúd sa privádza elektródami, ktoré prechádzajú klenbou pece, sú utesnené krúžkami chladenými vodou a upevnené držiakmi elektród na závesnom mechanizme. Elektromechanický alebo elektrohydraulický posun elektród je samočinne upravovaný regulátormi na udržiavanie konštantného elektrického prúdu a napätia.

Zverejnené vo februári 2008.

Héroultova pec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heroultova-pec