Hercegovina

Text hesla

Hercegovina — historické územie v západnej časti Balkánskeho polostrova, dnes súčasť republiky Bosna a Hercegovina. Pôvodne súčasť Bosny, resp. Bosnianskeho kráľovstva, po ktorého rozklade sa 1448 Hercegovina vyčlenila ako samostatné vojvodstvo pod lénnou zvrchovanosťou rímsko-nemeckého cisára Fridricha III. Názov krajiny je odvodený od nemeckého titulu vojvoda — Herzog (prvýkrát doložený 1454). Vojvodstvo však nedokázalo odolávať rastúcemu náporu Turkov, 1465 padla veľká časť Hercegoviny do tureckých rúk a 1482 bol dobytý aj jej zvyšok. R. 1583 sa Hercegovina stala súčasťou Bosnianskeho pašalíka v rámci Osmanskej ríše, spolu s Bosnou tvorili fakticky jednu územnú a administratívnu jednotku a ich historické osudy sa prelínali a vyvíjali súbežne (→ Bosna a Hercegovina).

Zverejnené vo februári 2008.

Hercegovina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hercegovina