héraie

Text hesla

héraie [gr.] — v antickom Grécku slávnosti žien na počesť bohyne Héry pravdepodobne späté s oslavou plodnosti. Založila ich Pelopova manželka Hippodameia. Konali sa v mnohých gréckych mestách a posvätných okrskoch, najväčšie a najslávnejšie vo svätyni bohyne Héry (héraion) v meste Argos a na ostrove Samos, ale aj v Olympii (mimo rámca antických olympijských hier), kde boli ich súčasťou i preteky v behu na dĺžku stadia skráteného o šestinu (t. j. 160,5 m); pretekárky mali oblečený krátky chitón (nesúťažili nahé).

Zverejnené vo februári 2008.

Héraie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heraie