Henisch, Juraj

Text hesla

Henisch [-niš], Juraj, aj Henischius, 24. 4. 1549 Bardejov – 31. 5. 1618 Augsburg, Nemecko — uhorský humanitný vzdelanec, lekár a geograf. Po štúdiách v Bardejove a na univerzite vo Wittenbergu a v Bazileji získal 1576 hodnosť doktora medicíny. Potom pôsobil na gymnáziu v Augsburgu, kde bol 1576 – 80 profesorom a dekanom lekárskeho kolégia. Napísal niekoľko desiatok prác z rôznych vedných disciplín (história, geografia, medicína, matematika, astronómia). Vo svojom najznámejšom diele Prehľad starej a novej geografie (Epitomae geographiae veteris et novae, 1577) zhrnul dobové poznatky z geografie, publikoval aj údaje o stoliciach a mestách na území Slovenska (Turiec, Liptov, Šariš, Košice, Bardejov, Kremnica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica). Autor práce o liečivách živočíšneho pôvodu Kniha o liečivách získavaných z vtákov, divých a zdomácnených zvierat (Artzney Buch von Vögeln, wilden und zahmen Tieren, 1574).

Zverejnené vo februári 2008.

Henisch, Juraj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henisch-juraj