hendikep

Text hesla

hendikep [angl.], handicap — nevýhoda, znevýhodnenie; nerovnosť podmienok;

1. lek. akákoľvek telesná alebo duševná porucha obmedzujúca účasť jednotlivca na normálnom živote alebo jeho pracovnú schopnosť;

2. psychol. oslabená pozícia jednotlivca voči sociálnemu okoliu spôsobená objektívnymi príčinami, napr. u telesne postihnutých ľudí;

3. šport. všeobecne preteky s (ne)výhodou, resp. znevýhodnenie niektorých pretekárov z dôvodov ich vyššej výkonnosti; a) v atletike vzdialenosť, o ktorú je zdanlivo posunutá štartovacia čiara v oddelených dráhach (behy na 200 a 400 m, štafety a i.); b) v dráhovej cyklistike preteky jednotlivcov alebo dvojíc, pri ktorých slabší pretekár dostáva k dobru body alebo kratšiu vzdialenosť v m; c) druh dostihov, v ktorých každý kôň nesie hmotnosť podľa jeho doterajšej výkonnosti.

Zverejnené vo februári 2008.

Hendikep [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hendikep