Hell, Matej Kornel

Text hesla

Hell, Matej Kornel, 1653 – 4. 11. 1743 Banská Štiavnica — slovenský banský konštruktér pravdepodobne moravského pôvodu, otec Jozefa Karola Hella a Maximiliána Hella. Od 1693 žil v Banskej Štiavnici, pracoval ako hlavný strojmajster na odvodňovaní banskoštiavnických baní. Od 1696 konštruoval a staval najmä zdokonalené čerpacie zariadenia s kývavým pákovým prevodom s vodným pohonom a zdokonalené gáple na konský a vodný pohon. Vodnú energiu na pohon strojov získaval stavbou nádrží (tajchov), do ktorých sa zachytávala dažďová a snehová voda, ktorá poháňala stupy a iné úpravnícke zariadenia. Pomáhal synovi Jozefovi Karolovi pri konštruovaní prvých čerpacích strojov, 1718 skonštruoval pravdepodobne najvýznamnejšie čerpacie zariadenie 18. storočia, ktoré bolo postavené nad šachtou Karol v Štiavnických Baniach. Jeho stroje prispeli k záchrane banskoštiavnických baní pred zatopením a umožnili ďalšiu ťažbu rúd.

Zverejnené vo februári 2008.

Hell, Matej Kornel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hell-matej-kornel