Haushofer, Karl Ernst

Text hesla

Haushofer, Karl Ernst, 27. 8. 1869 Mníchov – 10. 3. 1946 Pähl, Bavorsko — nemecký geograf a generál. R. 1887 vstúpil do bavorskej armády, kde pôsobil na rozličných postoch, o. i. podnikol početné cesty do východnej a južnej Ázie (Japonsko, India, Kórea, Mandžusko, Čína); po skončení 1. svetovej vojny generálmajor. R.1921 – 39 profesor geografie na univerzite v Mníchove. Najvýznamnejší predstaviteľ medzivojnovej školy geopolitického myslenia Geopolitik, ktorá prispela k formovaniu agresívnej zahraničnej politiky nacistického Nemecka, spoluzakladateľ a vydavateľ jej časopisu Zeitschrift für Geopolitik (1924 – 44). Mal osobné kontakty s R. Hessom, blízkym spolupracovníkom A. Hitlera. Silno ovplyvnený prácami prirovnávajúcimi štát k biologickému organizmu (najmä F. Ratzela a R. Kjelléna), rozvinul teóriu tzv. životného priestoru (→ Lebensraum). R. 1934 – 37 prezident Nemeckej akadémie, 1938 – 41 prezident Národného zväzu pre Nemectvo v zahraničí.

Zverejnené vo februári 2008.

Haushofer, Karl Ernst [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haushofer-karl-ernst