Haššík, Štefan

Text hesla

Haššík, Štefan, 25. 11. 1898 Dlhé Pole, okres Žilina – asi 24. júla 1985 Lakewood, Ohio, USA, pochovaný v Clevelande — slovenský vojak a politik. Po skončení vojenskej kadetskej školy dôstojník uhorskej, potom československej armády. R. 1925 vstúpil do Rodobrany, 1929 vystúpil z armády a pôsobil ako funkcionár HSĽS, od 1930 jej tajomník v Michalovciach. R. 1935 – 39 poslanec Národného zhromaždenia. Od 1939 šarišsko-zemplínsky a od 1940 nitriansky župan. R. 1938 – 45 poslanec Snemu Slovenskej republiky. R. 1944 – 45 minister národnej obrany, jeden z hlavných organizátorov boja proti antifašistickému hnutiu a SNP. Pred koncom 2. svetovej vojny ušiel do západnej Európy a neskôr do USA. R. 1947 v neprítomnosti odsúdený na trest smrti.

Zverejnené vo februári 2008.

Haššík, Štefan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hassik-stefan