Hans Adam II.

Text hesla

Hans Adam II., 14. 2. 1945 Zürich — lichtenštajnské knieža (od 1989), syn Františka Jozefa II. R. 1984 bol oficiálne vymenovaný za zástupcu svojho otca a poverený rozsiahlymi právomocami. Po prevzatí vlády vstúpilo Lichtenštajnsko 1990 pod jeho vedením do OSN, o členstvo v EÚ sa však neusiluje. Napriek odporu parlamentu presadil 2003 prostredníctvom referenda novelizáciu ústavy, ktorá výrazne posilňuje kompetenciu monarchov. V auguste 2004 vymenoval svojho najstaršieho syna a následníka Aloisa (*1968) za svojho zástupcu a prenechal mu vedenie záležitostí hlavy štátu.

Text hesla

Hans Adam II., 14. 2. 1945 Zürich — lichtenštajnské knieža (od 1989), syn Františka Jozefa II. R. 1984 bol oficiálne vymenovaný za zástupcu svojho otca a poverený rozsiahlymi právomocami. Po prevzatí vlády vstúpilo Lichtenštajnsko 1990 pod jeho vedením do OSN, o členstvo v EÚ sa však neusiluje. Napriek odporu parlamentu presadil 2003 prostredníctvom referenda novelizáciu ústavy, ktorá výrazne posilňuje kompetenciu monarchov. V auguste 2004 vymenoval svojho najstaršieho syna a následníka Aloisa (*1968) za svojho zástupcu a prenechal mu vedenie záležitostí hlavy štátu.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hans Adam II. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hans-adam-ii