Hamaliar, Martin

Text hesla

Hamaliar, Martin, 11. 11. 1750 Bátovce, okres Levice – 3. 8. 1812 Szarvas, Maďarsko — slovenský evanjelický kňaz a kultúrny dejateľ. Po štúdiách v Levoči, Bratislave a Jene pôsobil ako evanjelický farár vo Veľkom Krtíši a neskôr v Banskej Štiavnici. R. 1796 – 1806 superintendent banského dištriktu, od 1806 evanjelický farár v Szarvasi. Spolu s B. Tablicom a J. Palkovičom sa zaslúžil o založenie Katedry reči a literatúry československej na bratislavskom evanjelickom lýceu (1803), na ktorom vymenoval J. Palkoviča za prvého profesora.

Zverejnené vo februári 2008.

Hamaliar, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamaliar-martin