Fedčenko, Alexej Pavlovič

Text hesla

Fedčenko, Alexej Pavlovič, 19. 2. 1844 Irkutsk – 15. 9. 1873 Mont Blanc — ruský prírodný bádateľ, cestovateľ po Strednej Ázii. S manželkou, botaničkou Oľgou Alexandrovnou Fedčenkovou (1845 – 1921), uskutočnil v rokoch 1868 – 71 dve cesty do Strednej Ázie do oblasti rieky Syrdarja, ako prvý ruský cestovateľ navštívil Alajskú kotlinu, objavil Zaalajský chrbát. Zbieral materiály týkajúce sa flóry a fauny (zostavil rozsiahle zoologické kolekcie a herbáre), orografie, hydrografie a etnografie skúmaných regiónov, zaoberal sa aj antropológiou. Jeho poznatky prispeli k skúmaniu Pamíra zo severnej strany.

Základné poznatky jeho výskumov boli spracované a publikované až po jeho smrti. Je po ňom nazvaný Fedčenkov ľadovec v Pamíre.

Text hesla

Fedčenko, Alexej Pavlovič, 19. 2. 1844 Irkutsk – 15. 9. 1873 Mont Blanc — ruský prírodný bádateľ, cestovateľ po Strednej Ázii. S manželkou, botaničkou Oľgou Alexandrovnou Fedčenkovou (1845 – 1921), uskutočnil v rokoch 1868 – 71 dve cesty do Strednej Ázie do oblasti rieky Syrdarja, ako prvý ruský cestovateľ navštívil Alajskú kotlinu, objavil Zaalajský chrbát. Zbieral materiály týkajúce sa flóry a fauny (zostavil rozsiahle zoologické kolekcie a herbáre), orografie, hydrografie a etnografie skúmaných regiónov, zaoberal sa aj antropológiou. Jeho poznatky prispeli k skúmaniu Pamíra zo severnej strany.

Základné poznatky jeho výskumov boli spracované a publikované až po jeho smrti. Je po ňom nazvaný Fedčenkov ľadovec v Pamíre.

Zverejnené v júli 2005.

Fedčenko, Alexej Pavlovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fedcenko-alexej-pavlovic