dihydroxyacetón

Text hesla

dihydroxyacetón [gr. + lat. + gr.], 1,3-dihydroxypropán-2-ón, HOCH2C(O)CH2OH — trojuhlíkatý monosacharid (ketotrióza); najjednoduchšia ketóza, ktorá nie je opticky aktívna. Biela kryštalická látka existujúca ako dimér, ktorý v roztoku ľahko prechádza na monomér rozpustný vo vode, v etanole, dietyléteri a v acetóne; teplota topenia 75 – 80 °C. Vyrába sa aeróbnou oxidáciou glycerolu baktériami rodu Acetobacter. Používa sa ako účinná látka do kozmetických samoopaľovacích prostriedkov – chemickou reakciou s keratínom obsiahnutým v koži vytvára jej žltohnedé sfarbenie trvajúce niekoľko dní, ktoré však na rozdiel od melanínového zhnednutia pokožky nemá ochranný účinok proti ultrafialovému žiareniu.

Zverejnené v máji 2003.

Dihydroxyacetón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dihydroxyaceton