d’Albertis, Luigi Maria

Text hesla

d’Albertis, Luigi Maria, 21. 11. 1841 Voltri – 2. 9. 1901 Sassari (Sardínia) — taliansky cestovateľ a geograf. R. 1871 – 72 podnikol cestu do oblasti Indonézie a Novej Guiney. Vystúpil na niekoľko tropických vrcholov, splavil rieku Fly a jej pramennú oblasť nazval Pohorie Viktora Emmanuela. Zhromaždil na svoju dobu unikátne poznatky o Novej Guinei (najmä orografické a hydrografické).

Zverejnené v auguste 1999.

D’Albertis, Luigi Maria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dalbertis-luigi-maria