Cook, Stephen A.

Text hesla

Cook [kuk], Stephen A., 14. 12. 1939 Buffalo, New York — americký vedec v oblasti výpočtovej zložitosti. Významne prispel do teórie tzv. NP-úplných problémov. Za svoje výsledky získal 1983 Turingovu cenu.

Text hesla

Cook [kuk], Stephen A., 14. 12. 1939 Buffalo, New York — americký vedec v oblasti výpočtovej zložitosti. Významne prispel do teórie tzv. NP-úplných problémov. Za svoje výsledky získal 1983 Turingovu cenu.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Cook, Stephen A. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cook-stephen