centrálny procesor

Text hesla

centrálny procesor, centrálna procesorová jednotka, angl. Central Processor Unit, CPU — hlavná a najzložitejšia časť digitálneho (číslicového) počítača, ktorá riadi jeho činnosť tým, že samočinne po inštrukciách vykonáva program. Centrálny procesor vyberá inštrukcie z príslušnej pamäte, dekóduje ich a vykonáva. Pri vykonávaní inštrukcie môže centrálny procesor prenášať informácie do pamäte alebo z pamäte, alebo na vstupné zariadenie alebo výstupné zariadenie. Skladá sa z riadiacej časti, ktorá zabezpečuje automatické riadenie tohto spracovania podľa zadaných algoritmov výkonnej fázy inštrukcie, a operačnej časti, kde prebieha proces spracovania informácie. Každý centrálny procesor obsahuje dva špecializované registre (programové počítadlo a register inštrukcie) a jeden alebo viac údajových registrov na dočasné uchovanie spracúvaných informácií.

Zverejnené v júli 2001.

Centrálny procesor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/centralny-procesor