Böhm, Corrado

Text hesla

Böhm [bőm], Corrado, 17. 1. 1923 Miláno – 23. 10. 2017 Rím — taliansky informatik. R. 1970 profesor počítačových vied na univerzite v Turíne (ako prvý v Taliansku). Vo vedeckej práci sa venoval matematike, významné výsledky dosiahol v oblasti teoretických i aplikovaných výpočtových techník. R. 1966 Böhm s G. Jacopinim dokázali, že na opis riadenia výpočtového procesu stačia 3 riadiace konštrukcie: postupnosť príkazov, vetvenie (binárne) a opakovanie príkazov. Týmto dôkazom podporili oponentov príkazu skoku a prispeli k formovaniu štruktúrovaného programovania.

Zverejnené v júli 2001.

Böhm, Corrado [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bohm-corrado