bitový rez

Text hesla

bitový rezinform. modul, ktorý nezávisle spracúva m bitov z (k*m)–bitového reťazca (→ slovo). Modul obsahuje všetky funkčné bloky potrebné na realizáciu požadovaných operácií nad m bitmi. Systém s potrebnou dĺžkou slova sa vytvára ich kaskádovým zapojením. Napr. kaskádovým prepojením dvoch 4-bitových rezov ALU (→ aritmeticko-logická jednotka) možno navrhnúť ALU, ktorá spracúva 8-bitové operandy. Bitové rezy sa využívali čase, keď technológia výroby integrovaných obvodov neumožňovala vyrábať obvody s potrebnou zložitosťou.

Zverejnené v júli 2001.

Bitový rez [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bitovy-rez