bit

Text hesla

bit, angl. binary digit, dvojková číslica —

1. jeden zo znakov 0 alebo 1 vo dvojkovej sústave;

2. v teórii informácie jednotkové množstvo informácie: 1 bit je najmenšie množstvo informácie s veľkosťou 1 shannon, ktoré už nie je možné ďalej deliť; zistenie, že platí jedna z dvoch možností vyjadrená nulou alebo jednotkou.

Zverejnené v júli 2001.

Bit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bit