Bell, Gordon C.

Text hesla

Bell, Gordon C., 19. 8. 1934, Kirksville, Missouri — americký návrhár a konštruktér počítačov. V rokoch 1960 – 1966 v spoločnosti Digital Equipment Corporation navrhol viaceré počítače radu PDP a neskôr ako technický riaditeľ spoločnosti zodpovedal za vývoj radu VAX. Na opis štruktúry číslicových systémov navrhol grafický zápis PMS (angl. Processor-Memory-Switch – procesor-pamäť-prepínač) umožňujúci opis konštrukcie počítačov z elementárnych jednotiek, ktoré možno zaradiť do niekoľkých kategórií: procesory, pamäte, prepínače, prepojenia ap.

Text hesla

Bell, Gordon C., 19. 8. 1934, Kirksville, Missouri — americký návrhár a konštruktér počítačov. V rokoch 1960 – 1966 v spoločnosti Digital Equipment Corporation navrhol viaceré počítače radu PDP a neskôr ako technický riaditeľ spoločnosti zodpovedal za vývoj radu VAX. Na opis štruktúry číslicových systémov navrhol grafický zápis PMS (angl. Processor-Memory-Switch – procesor-pamäť-prepínač) umožňujúci opis konštrukcie počítačov z elementárnych jednotiek, ktoré možno zaradiť do niekoľkých kategórií: procesory, pamäte, prepínače, prepojenia ap.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Bell, Gordon C. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bell-gordon-c