bedminton

Text hesla

bedminton, angl. badminton — sieťová športová hra podobná tenisu. Hráči v nej vo vzduchu raketou odrážajú (volejom) operenú loptičku (tzv. košík) a usmerňujú ju ponad sieť do poľa súpera. Súťažne sa hrá iba v halách. Ihrisko je dlhé 13,40 m a široké 5,18 m na dvojhru a 6,10 m na štvorhru. Sieť, ktorá ho delí na dve polovice, má v strede výšku 1,52 m, na okrajoch pri stĺpikoch 1,55 m. Operená loptička má hmotnosť 4,3 – 5,01 g a 14 – 16 pier, ktoré sú zasadené v korkovej základni. Raketa je podobná tenisovej, je však ľahšia, má tenší rám a držadlo, jej hmotnosť nesmie presahovať 170 g. Víťazí hráč, ktorý prvý získa pravidlami stanovený počet bodov (body sa získavajú len pri vlastnom podaní). Technika úderov vyžaduje rýchly švih hrajúcej paže a presný odraz košíka raketou. Hráč používa v hre úder sprava (forhend), úder zľava (bekhend), lob, smeč, stopbal a podanie (zdola).

Predchodcom bedmintonu je japonská hra oibane, v ktorej hráči odrážali drevenými raketami bobule s pestrými vtáčími pierkami. V Európe bola v stredoveku rozšírená salónna hra – federbal, ktorú hrávali v loptovniach najmä ženy. Anglickí vojaci priniesli hru (poona) s operenou loptičkou z Indie. R. 1872 sa po prvýkrát hrala v anglickom sídle Badminton (odtiaľ názov). R. 1887 bol v Anglicku založený prvý klub a 1899 sa konali prvé majstrovstvá. Prvé národné federácie boli založené v Kanade a Austrálii, Svetová federácia bedmintonu (Badminton World Federation, BWF, založená 1934) organizuje majstrovstvá sveta, od 1948 súťaž o Thomasov pohár (muži) a od 1956 o Uberovej pohár (ženy). Na Slovensku boli prvými centrami bedmintonu Žilina a Košice, ktoré boli aj účastníkmi celoštátnej ligy v bývalom Československu. Prvý oddiel na Slovensku vznikol 1961 v Košiciach. R. 1992 bol bedminton zaradený do programu olympijských hier. K najlepším hráčom na svete patria ázijskí hráči, v Európe sa im výkonnostne približujú dánski hráči. Slovenská reprezentantka Eva Sládeková (*1981) sa stala prvou Slovenkou, ktorá sa prebojovala na olympijské hry (Peking, 2008).

Zverejnené v auguste 1999.

Bedminton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bedminton