basic

Text hesla

basic [bejsik], angl. Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code — procedurálny programovací jazyk na rýchle a jednoduché programovanie najmä pre začiatočníkov vyvinutý 1963 – 65 J. G. Kemenym a T. E. Kurtzom na Dartmouth College v Hannoveri (USA). Populárny v mnohých dialektoch najmä v 70. a 80. rokoch 20. storočia na mikropočítačoch. Pôvodný návrh bol nevhodný na tvorbu veľkých aplikácií. Vďaka jednoduchosti sa v neskôr často používal v spojení s prostriedkami vizuálneho programovania (Microsoft Visual Basic), a to najmä pri prispôsobovaní aplikácií na špecifické použitie priamo používateľom.

Zverejnené v auguste 1999.

Basic [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/basic