balík programov

Text hesla

balík programov, angl. package — inform. skupina spolupracujúcich programov pokrývajúcich istú aplikačnú oblasť alebo problém. Napr. balík na automatizáciu kancelárskych prác môže zahŕňať textový procesor, tabuľkový kalkulátor, databázový systém, klienta elektronickej pošty, plánovač termínov a úloh a iné.

Zverejnené v auguste 1999.

Balík programov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balik-programov