Baden-Powell, Robert Stephenson Smyth

Text hesla

Baden-Powell [bejdn pauel], Robert Stephenson Smyth, barón, 22. 2. 1857 Londýn – 8. 1. 1941 Nyeri, Keňa — britský generál. Zakladateľ skautského hnutia v Anglicku 1908, do 1941 svetový náčelník Medzinárodného skautského ústredia. R. 1920 sa z jeho iniciatívy konalo v Londýne 1. medzinárodné jamboree (zraz) skautov. Skauting sa rozšíril do 150 krajín a mal viac ako 13 miliónov členov. Autor diela Skauting pre chlapcov (Scouting for Boys, 1908).

Zverejnené v auguste 1999.

Baden-Powell, Robert Stephenson Smyth [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baden-powell-robert-stephenson-smyth