Bachman, Charles W.

Text hesla

Bachman, Charles W., 11. 12. 1924. Manhattan, Kansas – 13. 7. 2017, Lexington, Massachusetts — americký vedec, priekopník v oblasti databázových systémov, autor integrovanej sieťovej organizácie údajov v pamäti (IDS), ktorá bola základom databázových systémov CODASYL. R. 1973 mu bola udelená Turingova cena za prínos do organizácie a sprístupňovania údajov v databázových systémoch.

Zverejnené v auguste 1999.

Bachman, Charles W. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bachman-charles-w