Azorín

Text hesla

Azorín [asorin], vlastným menom José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, 8. 6. 1873 Monóvar – 2. 3. 1967 Madrid — španielsky spisovateľ a literárny kritik. Popredný predstaviteľ Generácie 1898, ktorá sa po prehratej vojne Španielska s USA 1898 usilovala o obrodu národnej kultúry a spoločnosti. V početných esejach, napr. Kastílska duša (El alma castellana, 1900), Cesta Dona Quijota (La ruta de Don Quijote, 1905), Dediny (Los pueblos, 1905), Španielsko. Ľudia a krajiny (España. Hombres y paisajes, 1909), Kastília (Castilla, 1912), Klasickí a moderní spisovatelia (Clásicos y modernos, 1913), Literárne hodnoty (Los valores literarios, 1913), Na okraj klasikov (Al margen de los clásicos, 1915), Rivas a Larra (Rivas y Larra, 1916), Z Granady do Castelaru (De Granada a Castelar, 1922), Španieli v Paríži (Españoles en París, 1939), Keď myslím na Španielsko (Pensando en España, 1940), Valencia (1941), Madrid (1941, sa prejavil ako impresionistický pozorovateľ s hlavným záujmom o kastílsku povahu a literárnych klasikov. Dokázal v nich zosúladiť kultúrne reflexie, lyrické videnie krajiny a vlastnú subjektivitu. Nižšiu umeleckú hodnotu majú jeho romány Vôľa (La voluntad, 1902), Antonio Azorín (1903), Vyznania malého filozofa (Las confesiones de un pequeño filósofo, 1904), Don Juan (1922), Doña Inés (1925), Dedina (Pueblo, 1930).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 30. novembra 2017.

Azorín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/azorin