asociatívny počítač

Text hesla

asociatívny počítač — paralelný maticový počítač, ktorého základ tvorí asociatívna pamäť. Je určený na efektívne riešenie úloh vyžadujúcich si operácie manipulácie s údajmi (najmä rozličné druhy vyhľadávania), pričom spravidla umožňuje operácie so slovami a bitovými rezmi údajov uloženými v asociatívnej pamäti.

Zverejnené v auguste 1999.

Asociatívny počítač [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asociativny-pocitac