asociatívna pamäť

Text hesla

asociatívna pamäť, pamäť s asociatívnym prístupom, angl. Content Access Memory, CAM — počítačová pamäť s možnosťou čítať z nej a zapisovať do nej. Pamäťová bunka sa sprístupňuje na základe porovnania časti jej obsahu so zadaným dvojkovým reťazcom, kľúčom. Každá asociatívna pamäťová bunka má okrem schopnosti uchovávať jednu dvojkovú číslicu aj možnosť porovnať ju s jedným bitom na príslušnom mieste kľúča. Používa sa najmä vo vyrovnávacích pamätiach, pri dynamickom prideľovaní pamäte, pri realizácii virtuálnej pamäte a v špecializovaných paralelných počítačových systémoch (→ asociatívny počítač, → počítač riadený tokom údajov ap.).

Zverejnené v auguste 1999.

Asociatívna pamäť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asociativna-pamat