Asociácia medzinárodných športových federácií zimných športov

Text hesla

Asociácia medzinárodných športových federácií zimných športov, fr. Association des fédérations internationales de sports d’hiver — združenie športových federácií pre koordináciu rozvoja zimných olympijských športov so sídlom v Monte Carle. Založené 1981, jeho prvým predsedom bol Marc Hodler (*1918, †2006). Spolupracuje s MOV najmä pri riešení problémov zimných OH.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. decembra 2017.

Asociácia medzinárodných športových federácií zimných športov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asociacia-medzinarodnych-sportovych-federacii-zimnych-sportov