Asociácia medzinárodných športových federácií letných športov

Text hesla

Asociácia medzinárodných športových federácií letných športov, fr. Association des fédérations internationales de sports d’été — združenie športových federácií pre koordináciu rozvoja letných olympijských športov so sídlom v Monte Carle. Založené 1982, jej prvým predsedom bol P. Nebiolo. Úzko spolupracuje s MOV pri zabezpečovaní programu letných OH.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 18. júna 2016.

Asociácia medzinárodných športových federácií letných športov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asociacia-medzinarodnych-sportovych-federacii-letnych-sportov