asfaltový terč

Text hesla

asfaltový terč, aj letiaci terč, nesprávne asfaltový holub — terč na športovú streľbu z brokových zbraní v disciplínach trap, dvojtrap, skeet. Kruhový kotúč v tvare misky (zmes vápenca a asfaltu) s priemerom 110 mm, výška 25 – 26 mm, hmotnosť 105 g. Vyrába sa v čiernej, bielej, žltej a oranžovej farbe, podmienkou je viditeľnosť v každom teréne a za každého počasia. Tvar musí spĺňať aerodynamické vlastnosti a požiadavky na stabilitu letu, musí byť odolný proti sile vrhačky pri vrhu na vzdialenosť 80 m a ľahko rozbitný brokovou náplňou predpísanou Medzinárodnou streleckou federáciou v rozsahu vzdialenosti streľby zodpovedajúcej pravidlám.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 18. júna 2016.

Asfaltový terč [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asfaltovy-terc