arktický geoelement

Text hesla

arktický geoelement — geoelement (význam 2) združujúci druhy, ktorých centrum rozšírenia je v Arktíde. Vegetačné obdobie trvá 3 mesiace a priemerná júlová teplota je 1 – 9 °C. Ide o tundrové druhy (machy a lišajníky). V Európe zaberá iba najsevernejšie časti.

Text hesla

arktický geoelement — geoelement (význam 2) združujúci druhy, ktorých centrum rozšírenia je v Arktíde. Vegetačné obdobie trvá 3 mesiace a priemerná júlová teplota je 1 – 9 °C. Ide o tundrové druhy (machy a lišajníky). V Európe zaberá iba najsevernejšie časti.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Arktický geoelement [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arkticky-geoelement