aridisol

Text hesla

aridisol [lat.] — pedol. v Americkej pôdnej taxonómii (US Soil Taxonomy) pôdna jednotka najvyššej klasifikačnej úrovne (Order) zahŕňajúca púšťové pôdy.

Text hesla

aridisol [lat.] — pedol. v Americkej pôdnej taxonómii (US Soil Taxonomy) pôdna jednotka najvyššej klasifikačnej úrovne (Order) zahŕňajúca púšťové pôdy.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. mája 2017.

Aridisol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aridisol